HOME » Isuzu » D-max (05-12)


ISUZU D-MAX  (05-09)


ตัวนี้ไม่ค่อยแต่ต่างจากตัวแรกสักเท่าไหร่  มีสิ่งที่แตกต่างคือเครื่องและรูปทรงนิดหน่อย  
2 รุ่นนี้มีความแตกต่างกันพอสมควร เช่นกระจังหน้าไฟหน้ารวมไปถึงตัวเครื่องด้วย
เครื่องของ 02-06 เป็นเครื่อง  
DI TURBO ส่วน เครื่องของ 05-09 เป็นเครื่องของ I- TEQ  

ISUZU D-MAX มีทั้งหมด 6 โฉมด้วยกัน      

ISUZU  D-Max (05-09) SPARK EX 


SPARK CAB  คือ รถหัวเดียวหรือตอนดียว นั้นเอง

ISUZU  D-Max (05-09)  SPACK CAB 

SPACK CAB คือ แคปที่ไม่สามารถเปิดออกได้

ISUZU  D-Max (05-09)  CAB 4


CAB 4 คือ มีประตูทั้งหมด 4ด้าน

ISUZU  D-Max (05-09) RODEO

RODEO เป็นรถ 4 ประตูเหมือนกับ SPACK CAB
แต่แตกต่างกันตรงที่ ยกสูงเท่าและขับ 4 เท่านั้นเอง
ISUZU  D-Max (05-09) HI-LANDER 


HI-LANDER ยกสูงเท่าตัวขับ 4 แต่ขับแค่ 2 ล้อ
ISUZU  D-Max (05-09) ADVENTURE


ADVENTURE  ตัวนี้เป็นรถทรงอเนกประสงค์ ออกมาเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะ