HOME » Isuzu » D-max (05-12)

ISUZU  D-Max (05-09) SPARK EX 


SPARK CAB  คือ รถหัวเดียวหรือตอนดียว นั้นเอง

ISUZU  D-Max (05-09)  SPACK CAB 

SPACK CAB คือ แคปที่ไม่สามารถเปิดออกได้

ISUZU  D-Max (05-09)  CAB 4


CAB 4 คือ มีประตูทั้งหมด 4ด้าน

ISUZU  D-Max (05-09) RODEO

RODEO เป็นรถ 4 ประตูเหมือนกับ SPACK CAB
แต่แตกต่างกันตรงที่ ยกสูงเท่าและขับ 4 เท่านั้นเอง
ISUZU  D-Max (05-09) HI-LANDER 


HI-LANDER ยกสูงเท่าตัวขับ 4 แต่ขับแค่ 2 ล้อ
ISUZU  D-Max (05-09) ADVENTURE


ADVENTURE  ตัวนี้เป็นรถทรงอเนกประสงค์ ออกมาเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะ